Zanim przystąpimy do układania kostki brukowej musimy wcześniej przygotować sobie stosowny plan. Trzeba ustalić wielkość powierzchni i ilość potrzebnych materiałów. Ważne będzie przygotowanie odpowiedniej instalacji odwodnieniowej, zaplanować spadki w nawierzchni i ustalić obciążenie jakie jest przewidywane, projektować wzór kostki.

Wybieramy dobrą kostkę

Trzeba się na początek zastanowić jak będzie się wykorzystywać kostkę. Jeśli będzie się tam wyłącznie chodzić można mieć kostkę 4-6 cm grubości, jeśli pojawiać się tam będą samochody trzeba mieć grubszą kostkę nawet około 10 cm.

Przed przystąpieniem do układania kostki brukowej dobrze jest wcześniej wykonać plan. Musimy ustalić wielkość powierzchni (i tym samym ilość potrzebnych materiałów), zaprojektować instalację odwodnieniową, zaplanować spadki nawierzchni, również ustalić przewidywalne obciążenia oraz zaprojektować wzór kostki.

Wyznacz teren

Należy przygotować sobie podłoże i wyznaczyć miejsce za pomocą linek czy żyłek, by wiedzieć, gdzie będzie się wykorzystywać kostkę.

Korytowanie

Na całej powierzchni, gdzie kostka ma być układana trzeba zrobić wykop. Jeśli chcemy robić go na terenie piaszczystym czy pod chodnik to musimy mieć około 20 cm wykonu. Jeśli będzie się kostkę układać na glinie wtedy już wykop musi mieć nawet pół metra. Oczyszczamy grunt z kamieni i korzeni. Dno wykopu kształtuje się tak, by uzyskać spadek w określonym kierunku.

Wyrównanie

Odpowiednie ukształtowanie powierzchni będzie bardzo ważne, nachylenie powierzchni będzie najczęściej na poziomie od 5mm do 3 cm. Grunt wyrównuje się piaskiem i ubija się go walcem.

Zaprojektuj instalację odwadniającą

Jeśli kostka będzie układana na dużej powierzchni wtedy będzie trzeba zrobić instalacje odwodnieniową. Korytka odwadniające powinny się znajdować przy wjeździe do garażu, a jeśli znajduje się w piwnicy to będzie można postawić również na przygotowywanie wypustów. Korytka odwadniające łączymy z rurami odpływowymi, które będzie się wystawiać na nawierzchnię. Woda może być odprowadzona do zbiorników retencyjnych, rowu melioracyjnego, kanalizacji deszczowej, studni chłonnej, albo rozprowadzona na odległość 20-30 m od budynku.

Etapy układania kostki

Podbudowa

Podbudowa konstrukcyjna powinna być z kruszywa naturalnego albo też innego drogowego materiału takiego jak żwir, tłuczeń, żużel. Grubość na chodnikach i podjazdach powinna być około 20 cm a przy większych obciążeniach około 40 cm. Podbudowa musi zostać zagęszczona

Obramowanie nawierzchni

Wykonujemy także wzdłuż planowanego chodnika wykonanie obramowania, trzeba zrealizować również krawężniki nim dojdzie do ułożenia kostki.

Podsypka

na konstrukcyjną warstwę należy wykonać podsypkę z piasku płukanego. Grubość takiej podsypki powinna być około 5cm. Jeśli warstwy podsypki nie będziemy zagęszczać wtedy powinna być kilka mm nad planowaną wysokość, pojawiać w trakcie zagęszczenia będzie jeszcze osiadać.

Układanie kostki

Kostkę należy układać w ramach zaplanowanego wcześniej wzoru. W czasie układania stać będziemy nie na podsypce, ale już na ułożonej nawierzchni. Elementy skrajne można przycinać z użyciem gilotyny hydraulicznej do cięcia kostki brukowej, szlifierką kątową z tarczą diamentową do betonu. Kostkę układa się przy zachowaniu fug, które na bieżąco w czasie układania wypełnia się także drobnym piaskiem.

Wibrowanie powierzchni

Kostkę należy ubić z pomocą wibratora płytowego z dodatkiem gumowej nakładki. Trzeba pamiętać, że zagęszcza się od brzegów do środka a potem wzdłuż. Po zawibrowaniu wmiatamy pomiędzy fugi piasek, by uzupełnić istniejące tam braki.