Materiały budowlane można klasyfikować na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest podział w zależności od przeznaczenia czyli konstrukcyjne, izolacyjne oraz instalacyjne. Materiały będą się dzielić również pod kątem tworzywa na cegły ceramiczne, kamienne materiały, betony, drewno, metale, tworzywa sztuczne. Dodatkowo stosuje się także podział w zależności od tego jak będą one wykorzystywane na ścienne, dachowe, stropowe.

Materiały będą dzielić się częściowo według klasyfikacji rodzaju tworzywa a częściowo pod kątem właściwości technicznych a także miejsca ich zastosowania. Trzeba jednak pamiętać, że technologia cały czas idzie do przodu. Powstają nowe materiały, a niektóre przestaje się obecnie produkować. Trzeba również pamiętać, że niektóre materiały mają zastosowanie w konstrukcji różnych elementów.

Jakie materiały budowlane będą najzdrowsze

Najzdrowsze konstrukcyjne materiały budowlane to takie, które będą wytworzone z naturalnych produktów bez używania technologii, która uzupełniona będzie chemią. Dobrym przykładem są tutaj między innymi bloczki i cegły wapienno-piaskowe albo też drewno suszone komorowo oraz strugane czterostronnie. Nieźle wypadać będzie również beton komórkowy biały, ale do jego konstrukcji stosuje się środki spieniające oraz detergenty.

Nieco gorsze będą produkty ceramiczne, ceramika zwykła, poryzowana, klinkier czy kermazytobeton, które mają większą promieniotwórczość niż inne wcześniej wymienione produkty.

Promieniotwórczość materiałów

Będzie to praktycznie pierwsze kryterium, które będzie ważne przy ocenianiu wpływu materiałów konstrukcyjnych na zdrowie mieszkańców. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w prawie budowlanym i prawie atomowym w domach maksymalna dawka promieniowania jonizującego nie może przekroczyć jednego milisiwerta w ciągu roku. Materiały używane do budowy nie będą mogły przekraczać dopuszczalnej zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, dopuszczalna aktywność jaką mogą mieć izotopy promieniotwórcze w budulcu to200 Bq/kg

Plac budowy

Najbardziej promieniotwórcze materiały budowlane

Jeśli chodzi o promieniotwórczość należy podzielić materiały zaczynając od tych najbardziej promieniotwórczych i wyglądać to będzie następująco

- silikaty

- beton komórkowy piaskowy

- beton

- keramzytobeton

- ceramika

- żużlobeton

- beton komórkowy z popiołami

Oczywiście powinniśmy także zdawać sobie sprawę z tego, żę wiele produktów wykończeniowych czy izolacyjnych może mieć gorszy wpływ na nasze zdrowie niż inne materiały konstrukcyjne wykorzystywane w trakcie budowy.

Socialmedia

Warte uwagi

Betonowe pustaki szalunkowe

To stosunkowo tani materiał, który może z powodzeniem zastępować deskowanie ścian fundamentów czy piwnic. Drewno nam nie będzie potrzebne a prace dzięki temu przebiegną również...