Wykonanie hydroizolacji poziomej

Izolacji takiej nie może zabraknąć w dwóch miejscach. Na początek będzie się przygotowywać folię albo papę na betonowych ławach fundamentów. Druga pozioma izolacja to najczęściej element tworzony po zbudowaniu ścian fundamentowych, które robi się na ławach, które są izolowane. Szerokość izolacji poziomej powinna być odpowiednia do szerokości łatwy albo też ściany. Papę lub folię izolacyjną będzie się układać z rolki. Papę przykleja się lepikiem, albo też zgrzewa z podłożem. Folię będzie się układać luzem. Połączenie pasów robi się z szerokością nie mniejszą niż 30 cm.

Wykonanie hydroizolacji pionowej

Hydroizolację będzie się układać na zewnętrznych ścianach fundamentowych od strony gruntu rodzimego. Często projektant będzie zalecał nam izolowanie powierzchni pionowych we wszystkich miejscach, gdzie występują. Materiał hydroizolacyjny powinien przylegać do podłoża bardzo ściśle. W przypadku mas, pap czy folii ważne będzie, by powierzchnia była równa oraz gładka. Jeśli tak się nie stanie to tak naprawdę przed układaniem izolacji należy doprowadzić do otynkowania. Szerokość powinna być około 20-30 cm większa niż wysokość ściany fundamentów. Materiały rozwija się wzdłuż ściany, tak by elementów łączenia było jak najmniej. Takiej folii nie mocuje się do podłoża, wystarczy, że będzie zwieszać się ze ściany.

Technologia hydroizolacji

Można także stosować folię samoprzylepną albo papę i taki materiał będzie się łączyć lepikiem z podłożem. Hydroizolacji nie wolno nakładać na podłoże, które będzie brudne albo mokre. Wyjątkiem są tutaj masy bitumiczne, w składzie których znajdują się rozpuszczalniki organiczne, nie powinny się one stykać ze styropianem. Rozpuszczalniki mają długi okres parowania i mogą negatywnie działać na polistyren. Nie można zapominać, że hydroizolacja pionowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopów. Często jako osłonę wykorzystuje się warstwę termoizolacyjną z płyt styropianowych. Gdy ocieplenie nie będzie przewidziane albo też znajduje się wewnątrz ściany wtedy materiałem do osłony będzie folia kubełkowa.

Izolacje powinny być ze sobą połączone, by zapewnić sobie szczelność całego układu. W izolacjach przeciwwilgociowych ław i fundamentów czy podłogi na gruncie zazwyczaj wystarczy zastosować połączenie pasów papy albo też folii na zakład w szerokości 30 cm. Jeśli izolacja z folii klejona będzie taśmą samoprzylepną albo klejem zakłady będzie można zmniejszać mniej więcej do 10 cm i uda się zachować odpowiednią wartość takiej izolacji.