Materiały budowlane mogą być klasyfikowane na kilka różnych sposobów. Można je podzielić między innymi pod kątem przeznaczenia na konstrukcyjne, izolacyjne oraz instalacyjne. Materiały będą również dzielone pod kątem tworzywa i tutaj wyróżnia się cegły ceramiczne, kamienne materiały, betony, drewno, metal, tworzywa sztuczne.

Dodatkowo stosowane są także podziały w zależności od tego jak będą one wykorzystywane i wyróżnia się materiały ścienne, dachowe, stropowe. Materiały dzielą się również częściowo ze względu na wykorzystywane tworzywo a częściowo również od strony właściwości technicznych oraz miejsca ich zastosowania. Należy jednak pamiętać, że technologia idzie cały czas do przodu, powstają nowe materiały, zaś niektóre wycofuje się z produkcji. Należy pamiętać, że niektóre materiały mają także zastosowanie w zakresie konstrukcyjnym.

Najzdrowsze materiały budowlane

Jeśli chodzi o materiały, które określić można jako najzdrowsze będą to takie, które tworzone są z naturalnych produktów, bez używania technologii wspieranej dodatkiem chemii. Dobrym przykładem będą między innymi bloczki oraz cegły wapienno piaskowe, niekiedy również drewno suszone komorowo oraz strugane czterostronnie. Dobrze wypada na tym tle również beton komórkowy biały, do jego konstrukcji są jednak stosowane środki spieniające oraz detergenty.

Nieco gorzej będzie to wyglądać, gdy chodzi o produkty ceramiczne, ceramika zwykła, poryzowana, klinkier a także kremazytobeton, a więc te materiały, które mają większą promieniotwórczość niż inne określone wcześniej materiały.

Układasz płytki samodzielnie płytki i zastanawiasz się jak zabrać się do fugowania? Zobacz więcej na https://urzadzamy-mieszaknie.pl/ >>

Plac budowy

Promieniotwórczość

Jest to najczęściej pierwsze kryterium, które będzie istotne w trakcie oceniania wpływu materiałów na zdrowie osób, które będą mieszkać w danym budynku. Zgodnie z wytycznymi jakie znajdziemy w prawie budowlanym i prawie atomowym w domach maksymalna dawka promieniowania jonizującego nie może być wyższa w skali roku niż jeden milisiwert. Materiały używane do budowy nie mogą przekraczać dopuszczalnej zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, izotopy zaś mogą mieć w budulcu maksymalnie 200 Bq/kg.

Zwracając uwagę na promieniotwórczość materiałów będzie można powiedzieć o tych, które mają najwyższy stopień promieniotwórczości i wygląda to następująco zaczynając od tych z największą dawką promieniowania:

- silikaty

- beton komórkowy piaskowy

- beton

- keramzytobeton

- ceramika

- żużlobeton

- beton komórkowy z popiołami

Powinniśmy również zdawać sobie sprawę z tego, że wiele produktów wykończeniowych albo izolacyjnych może mieć gorszy wpływ na zdrowie niż inne materiały konstrukcyjne, które będą stosowane w trakcie budowy.