To stosunkowo tani materiał, który może z powodzeniem zastępować deskowanie ścian fundamentów czy piwnic. Drewno nam nie będzie potrzebne a prace dzięki temu przebiegną również szybciej. Jak są one zbudowane?

Pustaki szalunkowe są przygotowane z betonu kruszywowego, który ma 50 cm długości, 25 szerokości oraz 20 cm wysokości. Niekiedy produkowane są również większe propozycje. Między ściankami pustaków będą również duże otwory, które wypełnione mogą być betonem. Dlatego produkty określa się również jako szalunki tracone. Oprócz ustaków zwykłych pojawiają się także propozycje w formie narożnej, które pozwolą połączyć naroża wewnętrzne i zewnętrzne.

Pustaki ważą około 20-25 kg. Zużywa się ich około 8-10 na metr kwadratowy ściany. Jeden z nich kosztował będzie 4-6 złotych.

Do czego będą się nadawać?

Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie do tej pory robiło się ściany betonowe z użyciem drewnianych szalunków. Zamiast deskowania stosuje się pustaki, co sprawia, że prace będą trwały krócej i są łatwiejsze. Unikamy również kłopotu jakim będą drewniane odpady, które potem zostaną po szalunkach.

W domach mieszkalnych z pustaków szalunkowych wykonuje się także ściany fundamentów oraz piwnic. Mogą się przydawać do budowy zewnętrznych czy wewnętrznych ścian nośnych, które muszą mieć także większą wytrzymałość. Będą również wykorzystywane do budowania ścian szybów windowych, ogrodzeń czy murów oporowych.

Ściany fundamentowe

Jak się z nich buduje?

Pustaki będzie się ustawiać na ławach fundamentowych z przekrojem 50 na 50 albo 40 na 40 cm bądź też na płycie betonowej. Łączone są na sucho bez używania zaprawy. Jest to możliwe dzięki pionowym zamkom, które profilowane są w ściankach. Tak jak inne pustaki będą one układane na mijankę z przesunięciem o połowę długości. Gdy ściana ma metr wtedy rozpoczyna się realizację betonowania. Pustaki powinny być wypełnione betonem z klasy c15. Aplikuje się go albo pompą do betonu albo tradycyjnie. Mieszanka nie może być zbyt gęsta, by gwarantować sobie dobre wypełnienie otworów. Beton zagęszcza się ręcznie bądź mechanicznie. Gdy mieszanka będzie gęsto plastyczna rozpoczyna się budowanie kolejnej warstwy ściany.

Przy budowaniu wysokich ścian konieczne może być także zbrojenie pionowe oraz poziome. W pustakach pojawiają się wgłębienia, które pozwalają na ułożenie poziomych prętów zbrojeniowych. Ścian takich nie trzeba będzie tynkować przed układaniem izolacji wodochronnej. Ścianki same w sobie są wystarczająco równe.

Pamiętajmy, że jeśli przygotowuje się tak ławy fundamentowe powinniśmy dbać o ich odpowiednie poziomowanie. Inaczej, jeśli nie będzie takiego poziomowania okaże się, że ściany wychodzić będą nierówno. Pustaki ustawia się na zaizolowanych ławach na sucho bez używania zaprawy. Nie będzie więc możliwości korygowania położenia nim zaprawa zwiąże, co jest możliwe, jeśli stosowane są klasyczne bloczki bądź pustaki.

Socialmedia

Warte uwagi

Remont komina

Przewód kominowy rozpoczyna proces niszczenia od chwili, gdy będzie zamontowany. Dlatego trzeba wiedzieć, kiedy przychodzi czas na jego wymianę i jak taka wymiana powinna być prowadzona...