Behaton

To jedna z najbardziej popularnych kostek, która pozwala na ułożenie, które umożliwi zazębienie się elementów, które ze sobą sąsiadują. Nawierzchnię ułożoną z takich kostek należy określić jako szczególnie odporną na wytrzymałość, dzięki temu będzie się nadawać do układania na dużych powierzchniach, placach, parkingach, ale również do budowy dróg czy chodników. Zaletą będzie także łatwość ich układania.

Brzegówka

To kostka, która układana jest na końcach powierzchni i stanowi połówkę normalnej kostki, ma zakończenie prosty brzeg.

Fazowanie

To ścięcie górnej krawędzi z użyciem kątem 45 stopni

Frakcja

To określenie średnicy ziaren piasku, która znajduje się między 2mm a 8 mm.

Grunt rodzimy

Warstwa gruntu, które pozostaje po tym jak zdejmie się glebę urodzajną

Holland

Kostka, która ma prostokątny kształt z bokami w proporcji 1:2. Prosta forma i jednocześnie możliwość różnego układania sprawiają, że tego typu kostka będzie miała szerokie możliwości jej układania. Tego typu kostka będzie nadawać się bardzo dobrze do układania chodników miejskich, dróg rowerowych, placyków ogrodowych oraz przy wykonaniu podjazdów do garaży.

Korytowanie

To proces usuwania warstwy humusu wzdłuż kierunku, gdzie będzie planowana budowa drogi.

Niwelacja

To równanie powierzchni do jednego poziomu albo też do poziomu, który będzie zbliżony do określonego projektem spadu.

Podbudowa

To zastosowanie specjalnej warstwy nośnej, która będzie uzależniona jeśli chodzi o grubość od tego jakie jest zakładane obciążenie dla tej budowanej nawierzchni.

Rodzaje kostek brukowych

Podsypka

To warstwa kruszywa, która ma drobną frakcję ułożoną bezpośrednio pod kostką brukową.

Spoiny

To elementy, które będą wypełnione drobnym kruszywem pomiędzy kostkami brukowymi.

Unidecor

Kostka, która charakteryzuje się estetyką dekoracyjną w kształcie połączonego ośmiokąta oraz kwadratu. Nawierzchnia powstała z takiej kostki sprawia wrażenie, że będzie ułożona tak jakby w dwóch oddzielnych kostkach. Taka kostka będzie między innymi dobrze prezentować się w otoczeniu prywatnych posesji a także miejskiej zabudowie. Szczególnie chętnie będzie się wykorzystywać ją do układania uliczek a także placów w parkach, ścieżek w ogrodach.

Unistone

Profile kostki zazębiają się i będą sprawiać, że nawierzchnia z niej ułożona będzie miała szczególną wytrzymałość na duże obciążenia mechaniczne, będzie gwarantować odpowiednią stabilność. Na uniwersalność tej kostki wpływać będzie to, że jest to element dekoracyjny, łatwość układania a także mamy bogaty zakres jego zastosowania. Od chodników miejskich i przydomowych aż po duże place komunikacyjne.

Wibroprasowana kostka

Kostka, która poddawana jest procesowi wibrprasowania w czasie, gdy będzie produkowana.

Wykwity

Białe przebarwienia na powierzchni kostki powstałe z uwolnienia wapnia i nie będą one wpływać na jakość takiego produktu.

Wypustki dystansowe

Zaczepy, które umożliwiają utrzymanie odpowiedniego dystansu, a więc kąta pochylenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą kostkami

Zagęszczenie gruntu

To potocznie ubijanie, proces który pozbawi warstwę podbudowy wolnych przestrzeni jakie będą znajdować się pomiędzy ziarnami kruszywa.

Socialmedia

Warte uwagi

Hydroizolacja pionowa i pozioma - sposób...

Hydroizolacja pozioma może wydawać się dość skomplikowanym rozwiązaniem, jeśli jednak będziemy przestrzegać zasad związanych z jej wykonaniem, efekt z pewnością nas usatysfakcjonuje...