Każdy komin a więc również system kominowy musi spełnić konkretne wymagania jakie określone będą w warunkach technicznych. Zgodnie z nimi obudowa komina musi być wykonana z niepalnych materiałów, które będą miały odporność ogniową na co najmniej 60 minut, a powierzchnia wewnątrz komina będzie gładka.

Warto także sprawdzić co jeszcze będzie ważne w trakcie budowy komina albo w momencie, gdy wybiera się system kominowy. Materiały niepalne z których realizuje się systemy kominowe muszą gwarantować szczelność i jednocześnie muszą być dopasowane do stosowania w budownictwie.

Przekrój jaki powinien mieć przewód będzie uzależniony od tego jaki będzie rodzaj kotła. Na całej długości przewód nie może mieć zwężeń a powierzchnia wewnątrz musi być gładka. Zabronione jest natomiast stosowanie przewodów wentylacyjnych, spalinowych czy dymowych zbiorczych. Można również podłączyć wyłącznie jedno urządzenie, chyba, że urządzenia mają stosowaną specjalna komorę spalania i będą wyposażone w element zabezpieczający przed zniknięciem ciągu kominowego. Do takich opcji stosowanie zbiorczych przewodów stanie się możliwe.

Elementy jakie muszą być w kominach

Każdy komin oraz system kominowy do odprowadzania spalin czy dymu powinien mieć także wyposażenie takie jak:

- otwór wyczystny, który będzie umieszczony poniżej podłączenia czopucha, który ma szczelne zamknięcie wykonywane z niepalnego materiału, w kominach, gdzie mamy moc do 30kW można będzie rezygnować z drzwiczek rewizyjnych, jeśli będzie także dostęp do komina poprzez rozetę podłączeniową

Stan techniczny komina

- odstojnik kondensatu znajdujący się na dole komina w stopie i ma on specjalny przewód, który odpowiada za odprowadzenie skroplin

- otwory rewizyjne, które znajdują się w częściach skośnych komina

Jakimi zasadami trzeba się kierować przy budowie komina

Zgodnie z tym co podaje Polska Norma przewody kominowe muszą być prowadzone pionowo. Dopuszczalne jest odchylenie od pionu nie więcej niż o 30 stopni na odcinku nie dłuższym niż 2 metry. Wysokość komina mierzona od przerywacza ciągu do wylotu ponad dach nie może być mniejsza niż 4 m dla kotłów z mocą mniejsza niż 35 kW. Jeśli moc będzie większe minimalna wysokość komina może być 2 m. Komin musi być wyprowadzony nad dach na tyle wysoko, by znajdujące się blisko przeszkody nie zakłócały ciągu oraz by minimalizować zagrożenie związane z możliwością pojawienia się pożaru. Przy budowie będzie trzeba zwracać uwagę na te wszystkie elementy, od których zależy czy uda się stworzyć udaną instalację kominową.

Socialmedia

Warte uwagi

Jak układać DACHÓWKI, by nie pospadały z...

W naszym kraju coraz częściej dochodzi do silnych wichur, pojawiają się trąby powietrzne a także silne burze. Poważnie mogą uszkodzić konstrukcję budynków, szczególnie gdy chodzi o...