Każdy komin a więc również system kominowy musi spełnić konkretne wymagania jakie określone będą w warunkach technicznych. Zgodnie z nimi obudowa komina musi być wykonana z niepalnych materiałów, które będą miały odporność ogniową na co najmniej 60 minut, a powierzchnia wewnątrz komina będzie gładka.

Warto także sprawdzić co jeszcze będzie ważne w trakcie budowy komina albo w momencie, gdy wybiera się system kominowy. Materiały niepalne z których realizuje się systemy kominowe muszą gwarantować szczelność i jednocześnie muszą być dopasowane do stosowania w budownictwie.

Przekrój jaki powinien mieć przewód będzie uzależniony od tego jaki będzie rodzaj kotła. Na całej długości przewód nie może mieć zwężeń a powierzchnia wewnątrz musi być gładka. Zabronione jest natomiast stosowanie przewodów wentylacyjnych, spalinowych czy dymowych zbiorczych. Można również podłączyć wyłącznie jedno urządzenie, chyba, że urządzenia mają stosowaną specjalna komorę spalania i będą wyposażone w element zabezpieczający przed zniknięciem ciągu kominowego. Do takich opcji stosowanie zbiorczych przewodów stanie się możliwe.

Elementy jakie muszą być w kominach

Każdy komin oraz system kominowy do odprowadzania spalin czy dymu powinien mieć także wyposażenie takie jak:

- otwór wyczystny, który będzie umieszczony poniżej podłączenia czopucha, który ma szczelne zamknięcie wykonywane z niepalnego materiału, w kominach, gdzie mamy moc do 30kW można będzie rezygnować z drzwiczek rewizyjnych, jeśli będzie także dostęp do komina poprzez rozetę podłączeniową

Stan techniczny komina

- odstojnik kondensatu znajdujący się na dole komina w stopie i ma on specjalny przewód, który odpowiada za odprowadzenie skroplin

- otwory rewizyjne, które znajdują się w częściach skośnych komina

Jakimi zasadami trzeba się kierować przy budowie komina

Zgodnie z tym co podaje Polska Norma przewody kominowe muszą być prowadzone pionowo. Dopuszczalne jest odchylenie od pionu nie więcej niż o 30 stopni na odcinku nie dłuższym niż 2 metry. Wysokość komina mierzona od przerywacza ciągu do wylotu ponad dach nie może być mniejsza niż 4 m dla kotłów z mocą mniejsza niż 35 kW. Jeśli moc będzie większe minimalna wysokość komina może być 2 m. Komin musi być wyprowadzony nad dach na tyle wysoko, by znajdujące się blisko przeszkody nie zakłócały ciągu oraz by minimalizować zagrożenie związane z możliwością pojawienia się pożaru. Przy budowie będzie trzeba zwracać uwagę na te wszystkie elementy, od których zależy czy uda się stworzyć udaną instalację kominową.