Każdy komin, a więc również system kominowy powinien spełnić wymagania jakie określone będą w warunkach technicznych. Zgodnie z nimi obudowa komina wykonana musi być z materiałów niepalnych z odpornością ogniową minimum 60 minut, a powierzchnia wewnątrz musi być gładka. Warto także sprawdzić co jeszcze będzie ważne w trakcie budowy komina, albo też w momencie, gdy wybiera się gotowy system kominowy.

Materiały niepalne, z których wykonuje się systemy kominowe i kominy zapewnić muszą szczelność i być dopuszczone do zastosowania w budownictwie.

Przekrój przewodu musimy obliczyć w zależności od tego jaka będzie moc i rodzaj kotła. Na całej długości przewód nie może mieć zwężeń a powierzchnia wewnątrz powinna być gładka. Zabronione będzie stosowanie przewodów wentylacyjnych, spalinowych czy dymowych zbiorczych. Można do każdego podłączyć wyłącznie jedno urządzenie, chyba, że urządzenia mają zastosowaną specjalną zamkniętą komorę spalania i wyposażone będą w zabezpieczenie przed zniknięciem ciągu kominowego – do takich opcji stosowanie zbiorczych przewodów spalinowych będzie dopuszczalne.

Elementy w każdym kominie

Każdy komin oraz system kominowy do odprowadzania spalin albo dymu powinien mieć również wyposażenie takie jak:

- otwór wyczystny, który będzie umieszczony poniżej podłączenia czopucha, który będzie miał szczelne zamknięcie wykonywane z niepalnego materiału, w kominach, gdzie mamy moc do 30 kW można będzie rezygnować z drzwiczek rewizyjnych, jeśli będzie możliwy również dostęp do komina poprzez rozetę podłączeniową

Zasady budowy komina

- odstojnik kondensatu, który będzie znajdował się na dole komina w stopie i będzie miał specjalny przewód, który odprowadzał będzie skropliny.

- otwory rewizyjne, które będą w skośnych częściach komina

Zasady, którymi należy się kierować przy budowie komina

Zgodnie z Polską Normą przewody kominowe muszą być prowadzone pionowo. Dopuszczalne będzie odchylenie od pionu nie więcej niż o 30 stopni na odcinku nie dłuższym niż 2 metry. Efektywna wysokość komina mierzona od przerywacza ciągu do wylotu ponad dach nie może być mniejsza niż 4 m dla kotłów, które mają moc mniejszą niż 35kW. Jeśli moc będzie większa minimalna wysokość komina może mieć 2 m. Komin będzie trzeba wyprowadzić nad dach na tyle wysoko, by znajdujące się w pobliżu przeszkody nie zakłócały ciągu oraz by minimalizować zagrożenie związane z możliwością powstania pożaru. Przy budowie będzie trzeba zwrócić uwagę na te elementy, by stworzyć dobrze funkcjonującą instalację w zakresie odprowadzania dymu z instalacji grzejnej